VIHB registratie

Bedrijven die op Nederlands grondgebied bedrijfsafval of gevaarlijke afvalstoffen inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of hierin bemiddelen moeten vermeld staan op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst). Dit geldt voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

VHIB
GraanMeer weten?

Wilt u meer weten over onze diensten of wilt u een werkzaamheden laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op!